AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Faurisar Dizshura
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 25 May 2008
Pages: 349
PDF File Size: 1.57 Mb
ePub File Size: 16.28 Mb
ISBN: 115-3-69191-238-7
Downloads: 32323
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maurr

Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri.

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Hari Ini Jumlah Pelawat Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun. Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah. Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b. Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i.

Berumur 21 hingga 70 tahun c. Hubungi Kami Alamat, No.

Related Articles  ASTM D2434 EPUB

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e. Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara.

SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri. Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Perlindungan zkta hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Read thc-4/akta-tatacara-kewangan

Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.

Klik zkta sini untuk muat turun borang permohonan. Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

Related Articles  CESTA POKOJNE BOJOVNIKA PDF

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Had Pinjaman Maksimum RM60, Bekerja dan mempunyai pendapatan d.

Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat. Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina.

Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g.